Jadwal Dokter

Spesialis Mata

Nama Dokter

Jadwal Praktek

Jam Praktek 

Dr. Sri Mastutie R, Sp.M

Senin 

09.00 - 16.00

 

Dr. Sarisa Irila, Sp.M

 

Selasa, Rabu, Jumat

 

14.00 - Selesai

Spesialis Anak

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. H. Tri Mulyo ,Sp.A

 

Senin - Jumat

 

14.30 - Selesai

 

Dr. Runiawan, Sp.A

 

Senin - Sabtu

 

07.30 - 08.30

 

Dr. Arifiyah, Sp.A

 

Senin, Selasa, & Kamis

 

12.00 - Selesai

 

Dr. Dewi Awaliyah, Sp.A

 

Senin - Sabtu

 

09.00 - 12.00

Spesialis Penyakit Dalam

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Hatmanto, Sp.PD

 

Senin - Kamis

 

11.00 - Selesai

 

Dr. Nurmilawati, Sp.PD

 

Senin - Jumat

 

15.00 - Selesai

 

Dr. M. Luqman, Sp.PD

 

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu

Senin, Rabu, Jumat

 

07.00 - 07.30

14.00 - Selesai

Spesialis Kandungan

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Irawan, Sp.OG

 

Senin - Jumat

 

15.00 - 17.30

 

Dr. Yudha Rizki, Sp.OG

 

Senin - Jumat

 

08.00 - 12.00

18.00 - 20.00

Spesialis Bedah Umum

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Irawan E. Soedomo, Sp.B

 

Senin, Selasa, Rabu

 

06.30 - 08.00

14.30 - 16.00

 

Dr. M. Irfan Dani, Sp.B

 

Kamis, Jumat, Sabtu

 

07.30 - 10.00

15.00 - 17.00

Spesialis Bedah Orthopedi

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Probodjati,Sp.OT

 

Senin - Kamis

Jumat

 

14.00- 16.00

07.00 - Selesai

Spesialis Syaraf

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Haryo Teguh, Sp.S

 

Senin, Selasa, Kamis

Rabu

Jumat

 

14.00- 16.00

12.00 - 14.00

13.00 - Selesai

 

Dr. Sunarto, Sp.S

 

Senin - Jumat

 

16.30 - 19.00

Spesialis Kejiwaan

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Hanafi, Sp.KJ

 

Jumat

 

08.00 - Selesai

 

Dr. Glorio Immanuel, Sp.KJ

 

Senin, Selasa, Kamis

 

17.00 - 19.00

 

Dr. Wiharto, Sp.KJ

 

Rabu & Kamis

 

09.00 - 16.00

 

Dr. Tri Setyo Nugroho, Sp.KJ

 

Senin - Jumat

Sabtu

 

14.00 - Selesai

12.00 - Selesai

Spesialis Paru

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Tonny Eko, Sp.P

 

Rabu & Kamis

 

09.00 - 16.00

 

Dr. Patoni, Sp.P

 

Selasa, Rabu, Jumat

 

14.00 - Selesai

Spesialis Jantung & Pembuluh Darah

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Erdiansyah Z, Sp.JP

 
Senin - Jumat
16.00- Selesai

Spesialis THT - KL

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Wawan Siswandi, Sp.THT

 

Senin - Jumat

 

07.00  - Selesai

 

Dr. Heri Puryanto,Sp.THT

 

Senin - Jumat

 

14.00 - 16.00

Spesialis Kulit Kelamin

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Fx. Sugiharto,Sp.KK

 

Selasa & Rabu

 

11.00 - Selesai

 

Dr. Nadiah Soleman,Sp.KK

 

Senin - Jumat

 

12.30 - Selesai

Spesialis Bedah Syaraf

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Rizal Hakim, Sp.BS

 

Senin - Jumat

 

16.00 - 17.00

Spesialis Urologi

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Christian Agitha, Sp.U

 

Senin - Jumat

 

15.00 - 18.00

Spesialis Fisioterapi

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Dr. Abdal Hakim T, Sp.RM

 

ON CALL

 

ON CALL

Dokter Gigi

 

Nama Dokter

 

Jadwal Praktek

 

Jam Praktek 

 

Drg.Rahayu Sri Rejeki

 

Senin - Sabtu

 

09.00 - 16.00